Bekendmaking belastingverordeningen en belastingtarieven 2018

Bekendmaking belastingverordeningen en belastingtarieven 2018

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 20-12-2017
Soort bekendmaking: Overig

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk delen mee dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 14 december 2017 de hierna volgende verordeningen en tarieventabellen heeft vastgesteld:

 • Legesverordening en Tarieventabel Leges 2018
 • Verordening en tarieventabel Afvalstoffenheffing 2018
 • Verordening en tarieventabel Lijkbezorgingsrechten 2018
 • Verordening Onroerende zaakbelastingen 2018
 • Verordening en tarieventabel Rioolheffing 2018
 • Verordening en tarieventabel Marktgelden 2018
 • Verordening en tarieventabel Haven- en kadegelden 2018
 • Verordening en tarieventabel Parkeerbelasting 2018
 • Verordening en tarieventabel Precariobelasting 2018
 • Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2018
 • Intrekkingsverordening toeristenbelasting 2011

De verordeningen en tarieventabellen treden in werking op de eerste dag na die van bekendmaking. De datum van de heffing is 1 januari 2018. Deze verordeningen en tarieventabellen worden formeel bekend gemaakt op www.officielebekendmakingen.nl. Een ieder kan op verzoek een afschrift verkrijgen van de genoemde besluiten.