De heer M.A. Tavares de oliveira Matos ferreira

De heer M.A. Tavares de oliveira Matos ferreira

Dit item is gearchiveerd op 28-08-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 31-07-2019
Soort bekendmaking: Besluit ambtshalve opneming vertrek uit Nederland in Basisregistratie Personen (BRP)

Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk heeft besloten van onderstaande persoon het vertrek uit Nederland op te nemen in de Basisregistratie personen (BRP):

De heer M.A. Tavares de Oliveira Matos Ferreira 11-05-1982; besluit verstuurd op 31 juli 2019.

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met ons besluit

Bel eerst op werkdagen tussen 9.00 uur en 12.00 uur met de afdeling Backoffice via het nummer (0180) 451 234 Misschien kunnen we uw bezwaar wegnemen. Komen we er samen niet uit? Dan kunt u een bezwaarschrift sturen. Hoe dit moet leest u op de pagina over bezwaar maken.