Frans Hallstraat 7 - het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

Frans Hallstraat 7 - het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

Dit item is gearchiveerd op 19-08-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 08-07-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 2981CD7

Verleende omgevingsvergunning:

Frans Halsstraat 7  2981 CD Ridderkerk (R190309231), voor het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.