Groenstrook tussen Zalm en Karper - het kappen van bomen

Groenstrook tussen Zalm en Karper - het kappen van bomen

Dit item is gearchiveerd op 06-12-2018.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 25-10-2018
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 2986

Verleende omgevingsvergunning:

Groenstrook tussen Zalm en Karper Ridderkerk (R180308113), voor het kappen van bomen

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.