Kennisgeving Activiteiten besluit vierde kwartaal 2017 en eerste kwartaal 2018

Kennisgeving Activiteiten besluit vierde kwartaal 2017 en eerste kwartaal 2018

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 02-05-2018
Soort bekendmaking: Overig
Bekendmaking heeft betrekking op: 2988CE22, 2983GT3, 2988DB70, 2987AA75, 2989AM194, 2987VZ508, 2984AL5, 2987VZ540, 2981EN112, 2988DC180, 2984AT28, 2984AM6A

KENNISGEVING ACTIVITEITENBESLUIT

Onderwerp

Bedrijven die nadelige gevolgen voor het milieu en/of overlast (hinder) kunnen veroorzaken, kunnen op grond van het de Wet milieubeheer een vergunning nodig hebben. Voor verschillende categorie├źn van bedrijven is echter geen vergunning nodig. Deze bedrijven moeten zich houden aan de milieuregels die zijn opgesteld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling. De bedrijven moeten de werkzaamheden wel melden bij het bevoegd gezag.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk maken bekend dat in het vierde kwartaal van 2017 en het eerste kwartaal van 2018 de navolgende meldingen Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling zijn ontvangen.

Bouw- en houtbedrijven

De Schans 40B, 2983 GT, Ridderkerk, Maasdak B.V. (435220)

Schaapherderweg 1d, 2988 CK, Ridderkerk, Van den Heuvel Aannemingsbedrijf B.V. (951096)

Composteerders / TOP / DOP

Oudelande 1, 2986 AG, Ridderkerk, B&W Ridderkerk Oudelande (340489)

Energiebedrijven

Verbindingsweg 22, 2988 CE, Ridderkerk, Windpark Nieuw Reijerwaard (Engie) (949447)

Groot- en detailhandel

De Schans 3, 2983 GT, Ridderkerk, Holland Special Pumps B.V. (407274)

Handelsweg 70, 2988 DB, Ridderkerk, L. Van Gelder Beheer B.V. (413365)

Horeca

De Wetstraat 75, 2987 AA, Ridderkerk, Chef Panda (317275)

Installaties

Pruimendijk 194, 2989 AM, Ridderkerk, Pruimendijk 194 (16828)

Ringdijk 508, 2987 VZ, Ridderkerk, bouwlocatie: Bam Woningbouw B.V. W&R (402652)

Motorvoertuigen/ -herstel

Zinkstraat 5, 2984 AL, Ridderkerk, Schadenet Ridderkerk (317289)

Op- en overslag gevaarlijke stoffen

Ringdijk 540, 2987 VZ, Ridderkerk, Bunkercentrum Bolnes B.V. (317607)

Overige dienstverlening

Lagendijk 112, 2981 EN, Ridderkerk, Begraafplaats Vredehof/Afd. Groen (317374)

Overige op- en overslag (Gev-stoffen)

Handelsweg 180, 2988 DC, Ridderkerk, VDH Forwarding & Warehousing B.V. (950208)

Kolenbranderstraat 28, 2984 AT, Ridderkerk, Zoutloods (hoek Industrielaan/ Kolenbranderstraat) (950661)

Nikkelstraat 6A, 2984 AM, Ridderkerk, Pakor B.V. (434044)

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de meldingen kunt u zich wenden tot de DCMR Milieudienst Rijnmond, info@dcmr.nl.