Kennisgeving activiteitenbesluit 1e kwartaal 2018

Kennisgeving activiteitenbesluit 1e kwartaal 2018

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 18-04-2019
Soort bekendmaking: Overig
Bekendmaking heeft betrekking op: 2988AD178, 2988AC353, 2989AG53, 2989AG97B, 2988CM, 2984BH24B, 2988CK1C

KENNISGEVING ACTIVITEITENBESLUIT

Onderwerp

Bedrijven die nadelige gevolgen voor het milieu en/of overlast (hinder) kunnen veroorzaken, kunnen op grond van het de Wet milieubeheer een vergunning nodig hebben. Voor verschillende categorie├źn van bedrijven is echter geen vergunning nodig. Deze bedrijven moeten zich houden aan de milieuregels die zijn opgesteld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling. De bedrijven moeten de werkzaamheden wel melden bij het bevoegd gezag.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk maken bekend dat in het eerste kwartaal van 2019 de navolgende meldingen Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling zijn ontvangen.

Akkerbouw

Lagendijk 178, 2988 AD Ridderkerk, G.A. van der Waal Tuin- en Parkmachines B.V. (317384)

(Glas)tuinbouw

Lagendijk 353, 2988 AC Ridderkerk, Tuinderij A. Kranendonk (405934)

Pruimendijk 53, 2989 AG Ridderkerk, G. Kok (317658)

Pruimendijk 97 B, 2989 AG Ridderkerk, A. Penning (406985)

Groot- en detailhandel

Euroweg ong, 2988 CM Ridderkerk, Iberdeli B.V. (952744)

Voorzand 24 B, 2984 BH Ridderkerk, We Love Deco B.V. (441623)

Motorvoertuigen/ -herstel

Schaapherderweg 1C, 2988 CK Ridderkerk, Bob Autowas B.V. (952644)

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de meldingen kunt u zich wenden tot de DCMR Milieudienst Rijnmond, info@dcmr.nl.