Kennisgeving activiteitenbesluit 3e kwartaal 2018

Kennisgeving activiteitenbesluit 3e kwartaal 2018

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 30-09-2018
Soort bekendmaking: Overig
Bekendmaking heeft betrekking op: 2988CL67, 2989AG91, 2988BA7, 2984AG37, 2988AD154, 2984BV1, 2984CE37, 2987VB160, 2988CK5h

KENNISGEVING ACTIVITEITENBESLUIT

Onderwerp

Bedrijven die nadelige gevolgen voor het milieu en/of overlast (hinder) kunnen veroorzaken, kunnen op grond van het de Wet milieubeheer een vergunning nodig hebben. Voor verschillende categorieën van bedrijven is echter geen vergunning nodig. Deze bedrijven moeten zich houden aan de milieuregels die zijn opgesteld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling. De bedrijven moeten de werkzaamheden wel melden bij het bevoegd gezag.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk maken bekend dat in het derde kwartaal van 2018 de navolgende meldingen Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling zijn ontvangen.

Bouw- en houtbedrijven

Florijnstraat 67, 2988 CL, Ridderkerk, Consolidated Nederland B.V.(951500).

(Glas)tuinbouw

Pruimendijk 91, 2989 AG, Ridderkerk, Burpee NL B.V. (317517);

Rijksstraatweg 7, 2988 BA, Ridderkerk, Fa. P. Bezemer (317612).

Groot- en detailhandel

Noordenweg 37, 2984 AG, Ridderkerk, AKZ Pitstop Autoparts h/o Kilinclar Automaterialen (317436);

Lagendijk 154, 2988 AD, Ridderkerk, Snoei Tuinmaterialen Ridderkerk Bv (317380);

Ridderhaven 1, 2984 BV, Ridderkerk, Cérélia Netherlands B.V. (951812).

Metaalelectrobedrijven

Wolweverstraat 37, 2984 CE, Ridderkerk, Albion Pumps and Sealing Systems V.O.F. (414845).

Motorvoertuigen/ -herstel

Benedenrijweg 160, 2987 VB, Ridderkerk, Autoclean 'Oud IJsselmonde' (405909).

Overige dienstverlening

Schaapherderweg 5h, 2988 CK, Ridderkerk, Ebert HERA Nederland B.V. (951693).

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de meldingen kunt u zich wenden tot de DCMR Milieudienst Rijnmond, info@dcmr.nl.