Kennisgeving activiteitenbesluit 3e kwartaal 2019

Kennisgeving activiteitenbesluit 3e kwartaal 2019

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 24-10-2019
Soort bekendmaking: Activiteitenbesluit
Bekendmaking heeft betrekking op: 2988CM3, 2988CG33, 2984AN6Q, 2984AA25, 2988CK4, 2984BC1

Bedrijven die nadelige gevolgen voor het milieu en/of overlast (hinder) kunnen veroorzaken, kunnen op grond van het de Wet milieubeheer een vergunning nodig hebben. Voor verschillende categorie├źn van bedrijven is echter geen vergunning nodig. Deze bedrijven moeten zich houden aan de milieuregels die zijn opgesteld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling. De bedrijven moeten de werkzaamheden wel melden bij het bevoegd gezag.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk maken bekend dat afgelopen kwartaal de volgende meldingen Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling zijn ontvangen.

Akkerbouw

Euroweg 3 (kavel D 4225), 2988 CM, Ridderkerk, Van der Wel Hoveniers (953686)

(Glas)tuinbouw

Voorweg 33, 2988 CG, Ridderkerk, V.O.F. J.J.C. de Weerdt (407045)

Horeca

Tinstraat 6Q, 2984 AN, Ridderkerk, Party Catering Rotterdam (431231)

Metaalelectrobedrijven

Havenkade 25, 2984 AA, Ridderkerk, Mecanical Localised Works B.V (441624)

Op- en overslag afvalstoffen / puinbrekers

Schaapherderweg 4, 2988 CK, Ridderkerk, Rijkswaterstaat Steunpunt Ridderkerk (317130)

Textiel(reinigings)bedrijven

Schrijnwerkerstraat 1, 2984 BC, Ridderkerk, Erdotex Recycling B.V. (318118)

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de meldingen kunt u zich wenden tot de DCMR Milieudienst Rijnmond,

Informatie

Voor meer info over de meldingen kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, info@dcmr.nl.