Kennisgeving activiteitenbesluit 4e kwartaal 2018

Kennisgeving activiteitenbesluit 4e kwartaal 2018

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 20-02-2019
Soort bekendmaking: Overig
Bekendmaking heeft betrekking op: 2988CL71, 2988AD172A, 2989AG91, 2988CK, 2984AX18, 2984BD9, 2988DD1

KENNISGEVING ACTIVITEITENBESLUIT

Onderwerp

Bedrijven die nadelige gevolgen voor het milieu en/of overlast (hinder) kunnen veroorzaken, kunnen op grond van het de Wet milieubeheer een vergunning nodig hebben. Voor verschillende categorie├źn van bedrijven is echter geen vergunning nodig. Deze bedrijven moeten zich houden aan de milieuregels die zijn opgesteld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling. De bedrijven moeten de werkzaamheden wel melden bij het bevoegd gezag.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk maken bekend dat in het vierde kwartaal van 2018 de navolgende meldingen Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling zijn ontvangen.

Bouw- en houtbedrijven

Florijnstraat 71, 2988 CL, Ridderkerk, Royal Roofing Materials BV (952038)

(Glas)tuinbouw

Lagendijk 172A, 2988 AD, Ridderkerk, Firma A. Kranendonk & Zn. (410258)

Pruimendijk 91, 2989 AG, Ridderkerk, Burpee NL B.V. (317517)

Groot- en detailhandel

Schaapherderweg 0, 2988 CK, Ridderkerk, Projectvennootschap Cornelisland BV (950923)

Motorvoertuigen/ -herstel

Pottenbakkerstraat 18, 2984 AX, Ridderkerk, Ayash Trading (317834)

Wagenmakerstraat 9, 2984 BD, Ridderkerk, M&M Truck Design VOF (402630)

Overige op- en overslag (Gev-stoffen)

Laurierweg 1, 2988 DD, Ridderkerk, Bakker Barendrecht B.V. (951411)

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de meldingen kunt u zich wenden tot de DCMR Milieudienst Rijnmond, info@dcmr.nl.