Leopoldstraat 39 - het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

Leopoldstraat 39 - het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

Dit item is gearchiveerd op 29-11-2018.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 18-10-2018
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 2985CM39

Verleende omgevingsvergunning:

Leopoldstraat 39  2985 CM Ridderkerk (R180308260), voor het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.