Mevrouw S. Hardenberg

Mevrouw S. Hardenberg

Dit item is gearchiveerd op 12-02-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 15-01-2019
Soort bekendmaking: Kennisgeving van het voornemen tot uitschrijving Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk maken bekend dat de gemeente het voornemen heeft onderstaande persoon / personen uit te schrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP). Deze persoon / personen is / zijn dan geen inwoner van Nederland meer. De rechten die aan deze status worden ontleend komen te vervallen.

Op basis van dit voornemen wordt / worden onderstaande persoon / personen in de gelegenheid gesteld om, gedurende vier weken, informatie te geven over de feitelijke verblijfplaats. Indien de gemeente Ridderkerk geen nadere adresinformatie ontvangt dan zal / zullen, na deze periode van vier weken, deze persoon / personen worden uitgeschreven uit de BRP

Mevrouw S. Hardenberg 10-01-1991; voornemen verstuurd op 15 januari 2019 .