Ridderkerk, Waalweg 26 - realiseeren aanbouw en erfscheiding

Ridderkerk, Waalweg 26 - realiseeren aanbouw en erfscheiding

Dit item is gearchiveerd op 04-12-2017.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 23-10-2017
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 2988CH26

Verleende omgevingsvergunning:

Waalweg 26  2988 CH Ridderkerk (R170306740), voor realiseren van een aanbouw

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.