Scheldeplein 4, BSO De Fontein

Scheldeplein 4, BSO De Fontein

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 25-02-2019
Soort bekendmaking: Kinderopvang
Bekendmaking heeft betrekking op: 2987EL

Op grond van artikel 1.46 van de Wet kinderopvang is vergunning verleend voor:

Op grond van artikel 1.46 van de Wet kinderopvang is vergunning verleend voor:

  • Het exploiteren van buitenschoolse opvang ‘De Fontein’ aan het Scheldeplein 4, 2987 EL Ridderkerk (verleend 19 februari 2019);