Kinderopvang

Kinderopvang

  • Scheldeplein 4, BSO De Fontein

    (25-02-2019)

    Op grond van artikel 1.46 van de Wet kinderopvang is vergunning verleend voor:

    • Het exploiteren van buitenschoolse opvang ‘De Fontein’ aan het Scheldeplein 4, 2987 EL Ridderkerk (verleend 19 februari 2019);